Dataskydd

MEDDELANDE OM INTEGRITETSSKYDD

Tack för att du väljer att vara en del av vår gemenskap på GenY Media AB ("företaget", "vi", "oss" eller "vår"). Vi har åtagit oss att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar om detta integritetsmeddelande eller vår praxis med avseende på dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på contact@genymedia.co.

Detta integritetsmeddelande beskriver hur vi kan använda din information om du:

- Besök vår webbplats på https://www.agencyacademy.co

- Samarbeta med oss på andra relaterade sätt

- inklusive försäljning, marknadsföring eller evenemang.


- Om vi i detta integritetsmeddelande hänvisar till:

"Webbplats": vi hänvisar till alla våra webbplatser som hänvisar till eller länkar till denna policy.


- "Tjänster": vi hänvisar till vår webbplats och andra relaterade tjänster, inklusive försäljning, marknadsföring och evenemang.

Syftet med detta integritetsmeddelande är att på ett så tydligt sätt som möjligt förklara för dig vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den.

Om det finns några villkor i detta integritetsmeddelande som du inte samtycker till, vänligen avbryt omedelbart användningen av våra tjänster.


Läs det här integritetsmeddelandet noggrant, eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med den information som vi samlar in.INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMAT
3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?
4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK?
5. ÖVERFÖRS DIN INFORMATION INTERNATIONELLT?
6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DIN INFORMATION?
7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
8. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER I FRÅGA OM INTEGRITET?
9. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT INTE SPÅRA PERSONER10. HAR INVÅNARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?
11. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?
12. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?
13. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG?
1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personlig information som du lämnar ut till oss
I korthet: Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när du registrerar dig på webbplatsen, uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra produkter och tjänster, när du deltar i aktiviteter på webbplatsen eller på annat sätt när du kontaktar oss.

Den personliga information som vi samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med oss och webbplatsen, de val du gör och de produkter och funktioner du använder. Den personliga information som vi samlar in kan omfatta följande:

Personlig information som du lämnar. Vi samlar in namn, telefonnummer, e-postadresser, användarnamn, lösenord, faktureringsadresser, betalnings-/kreditkortsnummer och annan liknande information.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss måste vara sanna, fullständiga och korrekta, och du måste meddela oss alla ändringar av sådana personuppgifter.Information som samlas in automatiskt

I korthet: Viss information - såsom din IP-adress (Internet Protocol) och/eller webbläsar- och enhetskännetecken - samlas in automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vi samlar automatiskt in viss information när du besöker, använder eller navigerar på webbplatsen.

Denna information avslöjar inte din specifika identitet (t.ex. ditt namn eller din kontaktinformation), men kan innehålla information om enhet och användning, t.ex. din IP-adress, webbläsar- och enhetskarakteristik, operativsystem, språkpreferenser, hänvisande webbadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder vår webbplats och annan teknisk information. Denna information behövs främst för att upprätthålla säkerheten och driften av vår webbplats och för våra interna analys- och rapporteringssyften.

Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande tekniker.


Den information som vi samlar in omfattar:- Logg- och användningsdata. Logg- och användningsdata är servicerelaterad, diagnostisk, användnings- och prestandainformation som våra servrar automatiskt samlar in när du går in på eller använder vår webbplats och som vi registrerar i loggfiler. Beroende på hur du interagerar med oss kan dessa logguppgifter omfatta din IP-adress, enhetsinformation, webbläsartyp och -inställningar och information om din aktivitet på webbplatsen (t.ex. datum/tidsstämplar som är kopplade till din användning, sidor och filer som du tittar på, sökningar och andra åtgärder som du vidtar, t.ex. vilka funktioner du använder), information om enhetshändelser (t.ex. systemaktivitet, felrapporter (ibland kallade "kraschdumpar") och maskinvaruinställningar).

- Enhetsdata. Vi samlar in enhetsdata, t.ex. information om din dator, telefon, surfplatta eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen. Beroende på vilken enhet som används kan dessa enhetsdata innehålla information som din IP-adress (eller proxyserver), identifikationsnummer för enhet och program, plats, webbläsartyp, hårdvarumodell, Internetleverantör och/eller mobiloperatör, operativsystem och systemkonfigurationsinformation.

- Platsuppgifter. Vi samlar in lokaliseringsuppgifter, t.ex. information om din enhets plats, som kan vara antingen exakt eller oprecis. Hur mycket information vi samlar in beror på typen och inställningarna för den enhet du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan till exempel använda GPS och annan teknik för att samla in geolokaliseringsdata som talar om din aktuella plats (baserat på din IP-adress). Du kan välja att inte tillåta oss att samla in denna information antingen genom att vägra tillgång till informationen eller genom att inaktivera inställningen Plats på din enhet. Observera dock att om du väljer att välja bort detta kan det hända att du inte kan använda vissa delar av tjänsterna.

Information som samlats in från andra källor
Kort sagt: Vi kan samla in begränsade uppgifter från offentliga databaser, marknadsföringspartners och andra externa källor.

För att förbättra vår förmåga att tillhandahålla relevant marknadsföring, erbjudanden och tjänster till dig och uppdatera våra register kan vi få information om dig från andra källor, t.ex. offentliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, affiliateprogram, dataleverantörer och andra tredje parter. Denna information omfattar postadresser, yrkestitlar, e-postadresser, telefonnummer, avsiktsdata (eller data om användarbeteende), IP-adresser (Internet Protocol), profiler i sociala medier, webbadresser i sociala medier och anpassade profiler, i syfte att riktade annonser och marknadsföring av evenemang.

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

I korthet: Vi behandlar din information för ändamål som grundar sig på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt avtal med dig, uppfyllandet av våra rättsliga skyldigheter och/eller ditt samtycke.
Vi använder personlig information som samlas in via vår webbplats för en rad olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål med hänvisning till våra legitima affärsintressen, för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig, med ditt samtycke och/eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vi anger de specifika behandlingsgrunder som vi åberopar bredvid varje syfte som anges nedan.
Vi använder den information som vi samlar in eller tar emot:För att underlätta skapandet av konton och inloggningen. Om du väljer att koppla ditt konto hos oss till ett konto hos en tredje part (t.ex. ditt Google- eller Facebook-konto) använder vi den information som du har tillåtit oss att samla in från dessa tredje parter för att underlätta skapandet av konton och inloggningsprocessen för att fullgöra avtalet.För att publicera vittnesmål. Vi lägger ut vittnesmål på vår webbplats som kan innehålla personuppgifter.

Innan vi publicerar ett vittnesmål kommer vi att få ditt samtycke till att använda ditt namn och innehållet i vittnesmålet.

Om du vill uppdatera eller radera ditt vittnesmål, vänligen kontakta oss på
contact@genymedia.se och se till att ange ditt namn, platsen för vittnesmålet och dina kontaktuppgifter.

Begär feedback. Vi kan använda din information för att begära feedback och för att kontakta dig om din användning av vår webbplats.

För att möjliggöra kommunikation mellan användare. Vi kan använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare med varje användares samtycke.

För att hantera användarkonton. Vi kan använda din information för att hantera vårt konto och hålla det i skick.

För att skicka administrativ information till dig. Vi kan använda din personliga information för att skicka dig information om produkter, tjänster och nya funktioner och/eller information om ändringar av våra villkor och policyer.För att skydda våra tjänster. Vi kan använda din information som en del av våra ansträngningar för att hålla vår webbplats säker och trygg (till exempel för övervakning och förebyggande av bedrägerier).För att upprätthålla våra villkor och policyer i affärssyfte, för att uppfylla rättsliga och regulatoriska krav eller i samband med vårt kontrakt.

För att svara på rättsliga förfrågningar och förhindra skada. Om vi får en stämning eller annan juridisk begäran kan vi behöva inspektera de uppgifter vi har för att avgöra hur vi ska svara.

För att fullfölja och hantera dina beställningar. Vi kan använda dina uppgifter för att utföra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och byten som du gör via webbplatsen.

Administrera prisutlottningar och tävlingar: Vi kan använda dina uppgifter för att administrera prisutlottningar och tävlingar när du väljer att delta i våra tävlingar.För att leverera och underlätta leverans av tjänster till användaren. Vi kan använda din information för att ge dig den begärda tjänsten.

För att svara på användarnas förfrågningar/erbjuda support till användarna. Vi kan använda din information för att svara på dina förfrågningar och lösa eventuella problem som du kan ha med användningen av våra tjänster.För att skicka marknadsföring och reklam till dig. Vi och/eller våra tredjepartsmarknadsföringspartner kan använda den personliga information du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. När du till exempel uttrycker ett intresse för att få information om oss eller vår webbplats, prenumererar på marknadsföring eller på annat sätt kontaktar oss kommer vi att samla in personuppgifter från dig. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmejl (se “8. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER I FRÅGA OM INTEGRITET?" nedan).

Leverera riktad reklam till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa personligt innehåll och reklam (och samarbeta med tredje parter som gör det) som är skräddarsytt för dina intressen och/eller din plats och för att mäta dess effektivitet.

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?
Kort sagt: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att tillhandahålla dig tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.

Vi kan behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grunder:

Samtycke: Vi kan behandla dina uppgifter om du har gett oss ett specifikt samtycke till att använda dina personuppgifter för ett visst ändamål.
Legitima intressen: Vi kan behandla dina uppgifter när det är rimligt nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.

Fullgörande av ett avtal: Om vi har ingått ett avtal med dig kan vi behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt avtal.Rättsliga skyldigheter: Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter om vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa gällande lag, statliga förfrågningar, ett rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller en rättslig process, t.ex. som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning (inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).

Livsviktiga intressen: Vi kan avslöja din information om vi anser att det är nödvändigt att utreda, förhindra eller vidta åtgärder avseende potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, situationer som innebär potentiella hot mot en persons säkerhet och olaglig verksamhet, eller som bevis i en rättstvist där vi är inblandade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela din personliga information i följande situationer:
Verksamhetsöverföringar. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, en fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet till ett annat företag.Anknutna företag. Vi kan komma att dela din information med våra dotterbolag, i vilket fall vi kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar detta integritetsmeddelande. Närstående bolag inkluderar vårt moderbolag och alla dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.Affärspartners. Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.

4. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER?
Kort sagt: Vi kan använda cookies och andra spårningstekniker för att samla in och lagra din information.Vi kan använda cookies och liknande spårningstekniker (t.ex. webbfyrar och pixlar) för att få tillgång till eller lagra information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vårt Cookiemeddelande.

5. ÖVERFÖRS DIN INFORMATION INTERNATIONELLT?
Kort sagt: Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget.Våra servrar finns i. Om du besöker vår webbplats utifrån ska du vara medveten om att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter med vilka vi kan komma att dela din personliga information (se "3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?" ovan), i och andra länder.Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien (UK) har dessa länder inte nödvändigtvis dataskyddslagar eller andra liknande lagar som är lika omfattande som i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämplig lag.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?Kort sagt: Vi behåller din information så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, om inte annat krävs enligt lag.

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (t.ex. skatte-, redovisnings- eller andra rättsliga krav). Inget syfte i detta meddelande kommer att kräva att vi behåller dina personuppgifter längre än sex (6) månader efter det att användarens konto har avslutats.När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov av att behandla din personliga information kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (t.ex. för att din personliga information har lagrats i backup-arkiv), kommer vi att lagra din personliga information på ett säkert sätt och isolera den från vidare behandling tills det är möjligt att radera den.

7. HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?
Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.
Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten för all personlig information som vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring via Internet eller teknik för informationslagring garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberkriminella eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna överlista vår säkerhet och på ett otillbörligt sätt samla in, få tillgång till, stjäla eller ändra din information. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, sker överföring av personlig information till och från vår webbplats på egen risk. Du bör endast få tillgång till webbplatsen i en säker miljö.

8. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER TILL SKYDD AV PRIVATLIVET?

I korthet: I vissa regioner, t.ex. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien, har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över dina personuppgifter. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

I vissa regioner (som EES och Storbritannien) har du vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagar. Dessa kan omfatta rätten (i) att begära tillgång till och få en kopia av dina personuppgifter, (ii) att begära rättelse eller radering, (iii) att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och (iv) om tillämpligt, till dataportabilitet. Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. För att göra en sådan begäran kan du använda följande contact details som anges nedan. Vi kommer att överväga och agera på alla förfrågningar i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera dock att detta inte kommer att påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet, och inte heller kommer det att påverka den behandling av dina personuppgifter som sker i enlighet med andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke.

Om du är bosatt inom EES eller Storbritannien och anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du också rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet för dataskydd. Du hittar deras kontaktuppgifter här:
https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Kontoinformation
Om du när som helst vill granska eller ändra informationen på ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:Logga in i dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.När du begär att ditt konto ska avslutas kommer vi att inaktivera eller radera ditt konto och din information från våra aktiva databaser. Vi kan dock komma att behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägerier, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och/eller uppfylla tillämpliga rättsliga krav.Cookies och liknande tekniker: De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar det kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare så att den tar bort cookies och avvisar cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på vår webbplats. Om du vill välja bort intressebaserad reklam från annonsörer på vår webbplats kan du besöka http://www.aboutads.info/choices/.

Att välja bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på länken för avregistrering i de e-postmeddelanden som vi skickar eller genom att kontakta oss på nedanstående adress. Du kommer då att tas bort från e-postlistan för marknadsföring - vi kan dock fortfarande kommunicera med dig, till exempel för att skicka dig servicerelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administrationen och användningen av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål. Om du vill avregistrera dig på annat sätt kan du:Kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som anges.

9. KONTROLLER FÖR FUNKTIONER FÖR ATT INTE SPÅRA

De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer har en funktion eller inställning för att inte spåra (Do-Not-Track, DNT) som du kan aktivera för att ange att du inte vill att data om din surfaktivitet på nätet ska övervakas och samlas in. I detta skede har ingen enhetlig teknisk standard för att känna igen och genomföra DNT-signaler färdigställts. Därför svarar vi för närvarande inte på DNT-signaler i webbläsaren eller någon annan mekanism som automatiskt meddelar ditt val att inte bli spårad på nätet. Om det antas en standard för spårning online som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta integritetsmeddelande.

10. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?  
Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.
Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan. Den uppdaterade versionen kommer att anges med ett uppdaterat datum "Revised" och den uppdaterade versionen kommer att gälla så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att på ett väl synligt sätt lägga ut ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta integritetsmeddelande ofta för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

11. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?    
Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på contact@genymedia.se eller per post till:

GENY MEDIA AB BIRGER JARLSGATAN 2 Stockholm, Stockholm 114 34 Sweden

12. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG?    
Baserat på de tillämpliga lagarna i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information som vi samlar in från dig, ändra informationen eller radera den under vissa omständigheter. Om du vill begära att granska, uppdatera eller radera din personliga information kan du skicka in en begäran genom att klicka här.